Samsung WS80A

Samsung UGEO WS80A med Elite


Samsung WS80A med Elite er parallellutviklet med RS 80A, men tilpasset gynekologiske og obstetriske undersøkelser.
Med oppgradert 3D bildecomputer sikrer WS80A med Elite klarere og mer detaljerte bilder av våre minste og mest sårbare pasientene. WS80A med Elite muliggjør en korrekt og presis undersøkelse med alle standard måleprogrammer lett tilgjengelig. WS80A utnytter 5 dimensjonell fremstilling som en etablert og moden teknologi. Samsung fokuserer på hvordan denne teknologien kan utnyttes til å standardisere og forenkle hverdagen på avdelingen. Samsung viser her igjen sin vilje til å utfordre teknologiens grenser ved f.eks. å utvikle en vaginalprobe som har hele 210 graders bildefelt for raskere og bedre oversikt. Samsungs avanserte S-vue probeteknologi forbedrer fremvisning /detaljoppløsning av de skannede områdene og muliggjør økt sikkerhet i de kliniske valgene.