Service og vedlikehold

Service er noe vi i Inter-Medical AS tar meget seriøst og det er en stor grunn til at vi har forhandlet ultralyd i over 22 år!

Inter-Medical leverer ikke bare veldig gode produkter, vi gjør også vårt ytterste for å tilby en service som gjør at ved eventuelle feil så skal kunden ha mest mulig oppetid. Dette løser vi blant annet ved at vi umiddelbart setter ut et låneapparat hvis det skulle skje noe med ditt ultralydapparat.


hm70aVi tilbyr 3 forskjellige pris- og tjeneste-nivå på serviceavtaler.  Som kunde får du allerede Vedlikehold Nivå 0, der telefonsupport er gratis.

Ellers gjelder timespriser for reise og utført arbeid samt eventuelle delekostnader. Det vil bli levert en servicerapport som beskriver utført arbeid.

Avtalen på Nivå 2 og Nivå 3 inngås med en løpetid på 2 år.

 


VEDLIKEHOLD NIVÅ 1:


Forebyggende vedlikehold.  Dette inkluderer reise og oppholdsutgifter for vår medarbeider.  Det stipuleres 4 timer årlig til dette pluss reisetid for serviceingeniør.

Forebyggende vedlikehold innebefatter en funksjonstesting av apparatet, software oppgraderinger og at vi demonterer apparatet for å gjøre en komplett rengjøring av apparatets pc, elektronikk og strømforsyning.

VEDLIKEHOLD NIVÅ 2:


Serviceavtale inklusive arbeids- og reisekostnader, eksklusive deler.
Kostnaden for serviceavtale inkl. arbeid, reiseutgifter, hotell og diett uten deler avhenger av hvor i landet kunden er lokalisert.

Vi plasserer ut låneapparat under reparasjon slik at det ikke skal gå ut over pasientflyt.

SERVICENIVÅ 3:


Serviceavtale inklusive arbeid og deler.  Full servicekontrakt på våre apparater avhenger av hvilke modell det gjelder, samt hvor kunden er lokalisert, med tanke på reisetid.

Denne avtalen vil da inneholde all akuttservice, deler, vedlikehold og evt. software oppgraderinger, samt alle reiseutgifter, hotell og diett.

Vi plasserer låneapparat under reparasjon slik at det ikke skal gå ut over pasientflyt.