Opplæring

Merk at all opplæring vil bli tilpasset den enkelte og vil variere avhengig av ferdighetsnivå, behov og applikasjon.

Opplæring vil som hovedregel bli gitt av norsk applikasjonsspesialist. Innhenting av ekspertise fra utlandet kan i enkelte tilfeller være aktuelt.
Opplæringsplanen som her vises er et eksempel på hva som kan være aktuelle å gjennomgå.

 • Grunnleggende knottologi og bildefremstilling
 • Gjennomføres typisk i forbindelse med installasjon
 • Opprettelse av ny pasient
 • Valg av probe og presets
 • Basal bildeoptimalisering inkludert dybde, fokus, gain, tgc, frekvens, dynamic range mm.
 • Basal dopplerfunksjonalitet
 • Lagring av egne presets
 • Målinger
 • Bruk av cine-loop
 • Lagring av bilder og videosnutter
 • Printing
 • Eksport av bilder til eksternt medium (usb/dvd/server)

 

Repetisjon og optimalisering:


Gjennomføres etter avtale med bruker
Innholdet i del 2 styres i mye større grad av brukerens behov og ønsker. Typisk vil deler av opplæringen bestå av å jobbe med bildeoptimalisering og gå inn på hvilke muligheter som foreligger, og i hvilke situasjoner det vil være nyttig å justere ulike parametere. Det vil også være aktuelt å bruke tid på de spesialapplikasjonene den enkelte benytter seg av. Eksempler på dette kan være 3D/4D/5D, kontrastundersøkelser (CEUS+), elastografiundersøkelser (Shearwave, Strain) og S-Fusion

Videre oppfølging:


Ytterligere opplæring og oppfølging avtales ved behov. Det vil sannsynligvis i løpet av apparatets levetid bli aktuelt med oppdatering av programvare. Dette kan bestå av alt fra mindre feilrettinger til bildeforbedringer og implementering av ny funksjonalitet.

Kurs:


Både våre leverandører og Inter-Medical selv gjennomfører jevnlig kurs for våre brukere. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt i god tid før kursene avholdes.